Helse- og omsorgsdepartementet har revidert nasjonalt profilprogram som ble utarbeidet ved opprettelsen av de regionale helseforetakene og helseforetakene i 2002. Profilprogrammet omhandler symbolbruk og navnsetting. Revideringen av profilprogrammet er gjort samtidig med innføring av ny, gjennomgående designprofil for departementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene.