Program og presentasjoner

Teaser og program for Luftambulansedagene 29. - 30. september 2015.

Luftambulansedagene ble avholdt på Sola Strandhotell, det var 120 deltakere.

 

Vedlegg: