Prosjekt "Luftburen ambulanssjukvård"

I perioden 2012 - 2013 pågår et samarbeidsprosjekt mellom Luftambulansetjenesten ANS, flere regionale helseforetak og flere svenske landsting. Prosjektet er finansiert av interreg-programmet Sverige-Norge gränsløst samarbete. Prosjektets mål er å legge til rette for en effektiv bruk av ambulansehelikopterressurser på begge siden av grensen, slik at akuttberedskapen bedres.

Se vedalgte informasjon og inngått avtale.