Raske fakta om Luftambulansetjenesten

 

 

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.

Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.

Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.

 

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

Luft- båt- og bilambulansene er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehusene.

 

Tjenesten har 14 ambulansehelikoptre plassert på 13 baser: Arendal, Lørenskog (2), Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes, Tromsø og Kirkenes.

Tjenesten har 9 ambulansefly plassert på 7 baser: Gardermoen (2), Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta (2) og Kirkenes.

 

Basene har beredskap hele døgnet alle dager i året.

Våre helikoptre flyr primært ambulanseoppdrag men også noe søk og redning.

Redningstjenesten, Forsvarets 330 skvadron, flyr også en del ambulanseoppdrag for oss.

 

Luftambulansetjenesten HF har:

  • Hovedkontor i Bodø.
  • Flykoordineringssentral i Tromsø.
  • Medisinsk teknisk verksted i Trondheim.

 

To flyselskap flyr våre fartøy på oppdrag for oss i dag:

  • Babcock Scandinavian AirAmbulance AS flyr alle våre 9 ambulansefly fordelt på sju baser.
  • Norsk Luftambulanse AS flyr alle våre 13 ambulansehelikoptre fordelt på tolv av våre baser.

 

Mer om Luftambulansetjenesten HF finner du på: http://www.luftambulansetjenesten.no