Raske fakta om Luftambulansetjenesten

 

 

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.

Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.

Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.

 

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

Luft- båt- og bilambulansene er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehusene.

 

Tjenesten har 14 ambulansehelikoptre plassert på 13 baser: Arendal, Lørenskog (2), Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Harstad (midlertidig), Tromsø og Kirkenes.

Tjenesten har 10 ambulansefly plassert på 7 baser: Gardermoen (2), Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø (2), Alta (2) og Kirkenes.

 

Basene har beredskap hele døgnet alle dager i året.

Våre helikoptre flyr primært ambulanseoppdrag men også noe søk og redning.

Redningstjenesten, Forsvarets 330 skvadron og CHC og Lutransport RW AS, flyr også en del ambulanseoppdrag for oss.

 

Luftambulansetjenesten HF har:

  • Hovedkontor i Bodø.
  • Flykoordineringssentral i Tromsø.
  • Medisinsk teknisk verksted i Trondheim.

 

To flyselskap flyr våre fartøy på oppdrag for oss i dag:

  • Babcock Scandinavian AirAmbulance AS flyr alle våre 10 ambulansefly fordelt på 7 baser.
  • Norsk Luftambulanse AS flyr alle våre 14 ambulansehelikoptre fordelt på 13  baser.

 

Mer om Luftambulansetjenesten HF finner du på: http://www.luftambulansetjenesten.no