Usynlig blokk

Rekordår for Luftambulansetjenesten

Publisert 1. november 2016 av Knut Haarvik

 

For første gang fløy landets ni ambulansefly mer enn ti tusen timer på ett år, og landet til sammen på rekordhøye 10 106 timer, mot 9967 året før. Det viser ferske tall fra årsrapporten til Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS.

 

Et av Luftambulansetjenestens ni Beech 200 i lufta. Foto: Eivind Bø, Luftambulansetjenesten.

 

Luftambulansetjenesten ANS assisterte totalt 19 133 pasienter i 2015.  Dette er 1,6 prosent færre enn i 2014 men samtidig øker antallet timer i lufta.

-Mye av veksten i flytid skyldes opprettelsen av basen på Evenes. Men det viser også at våre fly og helikoptre må fly pasientene lengere for å komme til de sykehusene som gir rett behandling, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell.

 

De 13 ambulansehelikoptrene våre var i lufta 9075 timer, mot 8311 timer i 2014.  Totalt for både fly og helikopter fløy vi noe over 900 timer mer enn i 2014.

 

De regionale helseforetakene, som eier selskapet Luftambulansetjenesten ANS, bruker årlig over en milliard kroner på fly, helikopter, medisinsk bemanning og utstyr. Luftambulansetjenesten er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus.  Våre fly og helikoptre har beredskap i hele landet hele døgnet alle dager.

 

Pasientene

Hjertepasienter var den største pasientgruppen i 2015. Om lag 22 prosent i ambulanseflyene og 13 prosent i ambulansehelikoptrene hadde ischemisk hjertesykdom.* (Sykdom som skyldes for liten blodtilførsel til selve hjertemuskelen, ofte på grunn av tette kransårer).

 

 

Ny helikopterbase leverer

I april i 2015 ble den første nye luftambulansebasen i Norge på 23 år åpnet på Evenes i Nordland. Den betjener om lag 120 000 mennesker. Selv om første driftsår bare ble på åtte måneder fløy basen hele 308 oppdrag. Av dem hadde 241 akutt karakter.

-Når man ser tallenes tale fra de første åtte månedenes drift er det ingen tvil om basen har redusert sykelighet og bidratt til å redde liv. Det sier medisinsk ansvarlig seksjonsoverlege Bård Rannestad, i Luftambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN).

 

 

Mannskapet fra basen på Evenes laster inn en pasient i Sør-Troms. Foto: Knut Haarvik, Luftambulansetjenesten ANS.

 

Bedre hjertebehandling

For mange hjertepasienter i Nordre Nordland og i Sør-Troms har etableringen av luftambulansetjenesten på Evenes betydd mye. I 2015 fløy ambulansehelikopteret 33 pasienter med hjerteinfarkt direkte til UNN Tromsø for behandling. 26 av dem kom frem til sykehuset innen to timer fra basen ble alarmert. Å komme raskt til behandling er svært viktig for denne pasientgruppen.

-Etter at vi etablerte Evenes-basen kan hjerteinfarktpasientene i hele nedslagsfeltet vårt komme raskere til det definitive behandlingsstedet i Tromsø. Og vi kan oftere enn før tilby pasientene primær PCI-behandling som er den mest effektive og skånsomme behandlingen av det som heter STEMI hjerteinfarkt, sier Rannestad.

 

Les hele årsrapporten her:

 

 

For mer informasjon eller ønske om intervju, kontakt kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten ANS.

Mobil 91363044.

E-post: kh@luftambulansetjenesten.no

Vedlegg: