SAR Queen - Redningshelikopter

 

 

Redningshelikoptertjenesten styres av Hovedredningssentralens avdelinger i Bodø og på Sola. Det medisinske tilbudet i redningshelikoptrene og i Sysselmannens helikoptre er det samme som i ambulansehelikoptertjenesten.

I en overgangsperiode flyr redningshelikoptertjenesten to ulike helikoptre.

  

SeaKing  (Westland Sea King MK43B)         SAR Queen (Leonardo AW101-612)

Begge foto: Forsvaret. Se stort bilde i vedlegget nede på siden.

 

 

Det første norske SAR Queen helikoptret, av typen Leonardo AW101-612, ble formelt satt i beredskap og tatt i bruk av 330 skvadronens på Sola 1. september 2020.

 

Etter planen skal alle de norske AW101 helikoptrene være i drift i løpet av 2022. Du kan lese mer om Norges nye redningshelikopter her: https://forsvaret.no/presse/sar-queen-tar-over-etter-sea-king