Selskapsmøter 2010

Tidspunkt: 14. juni

Sted: Oslo

Saksliste

Sak 1-2010 Godkjenning av innkalling

Sak 2-2010 Godkjenning av saksliste

Sak 3-2010 Fastsetting av årsregnskap for 2009

Sak 4-2010 Fastsetting av styrets årsberetning for 2009

Sak 5-2010 Godtgjørelse til styret

Sak 6-2010 Godtgjørelse til revisor

Sak 7-2010 Valg av styremedlemmer