Selskapsmøter 2011

Tidspunkt: 23. mai 2011

Sted: Gardermoen

Saksliste

Sak 1-2011 Godkjenning av innkalling

Sak 2-2011 Godkjenning av saksliste

Sak 3-2011 Fastsetting av årsregnskap for 2010 

Sak 4-2011 Fastsetting av styrets årsberetning for 2010

Sak 5-2011 Godtgjørelse til styret

Sak 6-2011 Godtgjørelse til revisor

Sak 7-2011 Valg av styremedlemmer

Sak 8-2011 Oppdragsdokument 2011 for
                  Luftambulansetjenesten ANS

Sak 9-2011 Endringer i selskapsavtalen