Selskapsmøter 2012

 

Tidspunkt: 21. mai 2012 kl 1430

Sted: Gardermoen

Saksliste 

Sak 4-2012 Godkjenning av innkalling

Sak 5-2012 Godkjenning av saksliste samt valg av 2 personer

                  til å signere protokollen

Sak 6-2012 Fastsetting av årsregnskap for 2011

Sak 7-2012 Fastsetting av styrets årsberetning for 2011

Sak 8-2012 Godtgjørelse til revisor

Sak 9-2012 Årlig melding for 2011

Sak 10-2012 Oppnevning av styremedlemmer

Sak 11-2012 Godtgjørelse til styret


Tidspunkt: 12. mars kl 1200 - 1230

Sted: Gardermoen

Saksliste

Sak 1-2012 Godkjenning av innkalling

Sak 2-2012 Godkjenning av saksliste samt valg av 2 personer

                    til å signere protokollen

Sak 3-2012 Oppdragsdokument 2012
                  for Luftambulansetjenesten ANS