Selskapsmøter 2013

Tidspunkt: 13. mai kl 1430-1500

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Saksliste

Sak 4-2013 Godkjenning av innkalling

Sak 5-2013 Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen

Sak 6-2013 Fastsetting av årsregnskap for 2012

Sak 7-2013 Fatsetting av styrets årsberetning for 2012

Sak 8-2013 Godtgjørelse til revisor

Sak 9-2013 Årlig melding for 2012

Sak 10-2013 Oppnevning av styremedlemmer

Sak 11-2013 Godtjørelse til styret

 

•Sakspapirer 13. mai 2013

•Godkjent protokoll 130513

 

 

 


Tidspunkt: 25. februar kl 1430 -1500

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen.

Saksliste

Sak 1‐2013 Godkjenning av innkalling

Sak 2‐2013 Godkjenning av saksliste samt valg
                  av to personer til å signere protokollen

Sak 3‐2013 Oppdragsdokument 2013 for
                  Luftambulansetjenesten ANS

 

•Godkjent protokoll 250213