Selskapsmøter 2014

 

Selskapsmøte på Gardermoen 24. februar 2014 kl 1300-1320

Sak 12014 Godkjenning av innkalling

Sak 22014 Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen

Sak 32014 Oppdragsdokument 2014 for Luftambulansetjenesten ANS

 

Protokoll 240214


 Selskapsmøte på Gardermoen 19. mai 2014

Sak 4-2014 Godkjenning av innkalling

Sak 5-2014 Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen

Sak 6-2014 Fastsetting av årsregnskap for 2013

Sak 7-2014 Fastsetting av styrets årsberetning for 2013

Sak 8-2014 Godtgjørelse til revisor

Sak 9-2014 Årlig melding for 2013

Sak 10-2014 Oppnevning av styremedlemmer

Sak 11-2014 Godtgjørelse til styret

 

Protokoll 190514