Selskapsmøter 2015

Selskapsmøte på Gardermoen 27. april  2015

Sak 4-2015 Godkjenning av innkalling

Sak 5-2015 Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen

Sak 6-2015 Fastsetting av årsregnskap for 2014

Sak 7-2015 Fastsetting av styrets årsberetning for 2014

Sak 8-2015 Godtgjørelse til revisor 2014

Sak 9-2015 Årlig melding for 2014

Sak 10-2015 Oppnevning av styremedlemmer

Sak 11-2015 Godtgjøring til styret

Sak 12-2015 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med  
                         statlig eierandel.   

Sakspapirer 27.04.15

Godkjent protokoll                 

Protokoll 27.04.15


Selskapsmøte på Gardermoen 23. februar 2015

Sak 1-2015 Godkjenning av innkalling

Sak 2-2015 Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen

Sak 3-2015 oppdragsdokument 2015 for Luftambulansetjenesten ANS

Sakspapirer 23.02.15

Godkjent protokoll

Protokoll 23.02.15