Usynlig blokk

Ser alvorlig på svikt i ambulanseflyberedskapen

Publisert 27. april 2018 av Knut Haarvik

Pressemelding fredag 27. april 2018.

 

Fredag ettermiddag ble alle de ni ambulanseflyene til luftambulansetjenesten satt på bakken. Samme kveld mellom kl. 18.00 og 20.00 ble også de sju flyene som har nattevakt tatt ut av beredskap.

 

Årsaken er at pilotene i flyselskapet Lufttransport FW AS, som leverer fly og mannskap i beredskap for tjenesten, har meldt seg ikke skikket til å fly (not fit for flight).  Utmeldingen kom rett etter at forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og det nye flyselskapet som skal overta tjenesten 1. juli til neste år (2019) brøt sammen.

 

-Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, som kjøper inn ambulanseflytjenester på vegne av de regionale helseforetakene ser svært alvorlig på situasjonen. Ledelsen i flyselskapet Lufttransport FW AS som i kontrakt har forpliktet seg til å levere høy beredskap med fly og mannskap er kalt inn til hastemøte, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Luftambulansetjenesten HF sjekker nå muligheten for å leie inn ambulansefly med mannskap fra andre kommersielle aktører dersom situasjonen fortsetter når dagvaktene starter mellom kl. 06.00 og 08.00 i morgen tidlig.

 

Luftambulansetjenestens 13 helikoptre, og de seks redningshelikoptrene som styres av HRS er varslet om at de kan få oppdrag i natt som skulle vært løst med fly. Landets sykehus er informert om situasjonen.

 

-Luftambulansetjenestens helikoptre og fly løser om lag to prosent av landets ambulanseoppdrag. Nær 98 prosent av alle ambulanseoppdragene løses med ambulansebiler som er grunnfjellet i den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus. Men flyene er særlig viktig når pasienter har behov for rask transport over store avstander, sier Juell.