Usynlig blokk

Setter inn ekstra ambulansefly i Finnmark

Publisert 6. november 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 7. november 2019)

 

Babcock Scandinavian Air Ambulanse (Babcock) setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å sikre bedre ambulanseflyberedskap inn til selskapet kan levere normal beredskap med sine norske fly og piloter.  

 

Luftambulansetjenesten HF er ikke fornøyd med den tilgjengelige beredskapen som er levert etter oppstart 1. juli. I september og august ble en beredskap ned mot 90 prosent blant annet forklart med at en og samme tekniske feil på alle fly førte til 30 døgn utmeldinger. Feilen er utbedret og under kontroll på alle fly. Likevel ble ikke beredskapen vesentlig bedre i oktober slik det var forventet. Levert beredskap for oktober er 90,65 prosent. LAT HF har derfor bedt Babcock om å iverksette både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre beredskapen.

 

Babcock bekrefter at de fra og med mandag i neste uke, 11. november, setter inn et ekstra fly i Finnmark. Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Flyet vil være begrenset til 12 timers operasjon pr. døgn og utløses ved behov. Det skal stå i Alta og være en beredskap på topp av den øvrige beredskapen og raskt kunne flyttes til andre baser. Flyet blir i Norge til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly.

 

Babcock bekrefter også at de vil benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige for å styrke den norske tjenesten. Dette tiltaket vil ha effekt fra medio desember 2019. I tillegg oppgraderer Babcock flere styrmenn til kaptein. Styrmenn som oppgraderes til kaptein skaper umiddelbart større fleksibilitet, i og med at det alltid må være minst en kaptein ombord. Tiltaket skal gi virking fra medio februar 2020.

 

Hvorfor ble ikke den leverte beredskapen bedre i oktober?

Babcock forklarer at dette i hovedsak kommer av dagens tariffavtale som til nå har gjort det vanskelig for selskapet å bruke deres piloter på en optimal måte.  Da NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund (LO) i juni 2018 forhandlet frem en avtale som garanterte alle pilotene hos tidligere operatør jobb i tjenesten etter overtakelsen, var det et krav fra Norsk Flygerforbund at alle pilotene skulle få beholde basen de hadde hos tidligere operatør.

 

På Gardermoen, hvor et kortbanefly er erstattet av et jetfly med andre piloter, har selskapet derfor en overtallighet på sju piloter. Det mangler til sammen syv piloter på basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund, mens de syv pilotene på Gardermoen som kunne vært benyttet til å fylle vaktplanene, ikke har vært mulig å flytte dit ut i fra dagens avtale.

 

Babcock må i stedet benytte stand by-piloter til å dekke faste vakter på baser hvor det mangler piloter. Stand by-piloter er piloter som skal settes inn ved sykdom eller annet fravær. Når de er bundet opp i regulære vakter er det ikke nok fleksibilitet igjen i systemet til å dekke alle vakter når piloter rammes av sykdom andre steder.

 

Pilotene på base Gardermoen har lagt frem et forslag for å løse problemet med overtallighet, som Babcock langt på vei har akseptert.  Babcock og pilotenes flygerforening møtes til forhandlinger om en revisjon av tarifforhold torsdag og fredag denne uken, der også dette vil være tema.

 

Det har også skapt utfordringer at fire av pilotene som begynte 1. juli har sagt opp i prøveperioden med 14 dagers oppsigelsestid, sier selskapet.