Snøskred

  • Snøskred – en medisinsk og redningsteknisk strategi - oppdatering (Ambulansehelikopterbasen UNN) Se her
  • Snøskredulykken i Vallon de Valsorey, 2011 (Dan Halvorsen, NLA AS/IKAR helikopterkommisjon) Se her