Usynlig blokk

Status for ambulansefly på beredskap sommeren 2019

Publisert 20. juni 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 8. august 2019)

 

Ambulanseflyberedskapen er nomalisert fra 1. august 2019, denne siden blir derfor ikke lenger være oppdatert.

 

 

Antall fly på beredskap i ambulanseflytjenesten sommeren 2019 legges ut her.

Status blir oppdatert hver dag kl. 09.30.

I juli må det gjennomføres pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte. Dette er trening knyttet til at mannskapene går over til nytt flyselskap og får en ny variant av tjenestens ambulansefly. Det er satt av inntil tre timer til bakketrening og så skal pilotene fly med instruktør, line-trening. Det betyr at flere fly i dette tidsrommet må gå av beredskap for å gjennomføre den obligatoriske treningen. For å opprettholde beredskapen settes det inn 4 ekstra ambulansefly, ekstra besetninger og en rekke andre tiltak.

 

Les mer om våre tiltak for å sikre beredskapen.

NB: Alle nye ambulansefly i tjenesten bortsett fra det nye jetflyet kan lande på flyplasser med kort bane (800 meter). Flyene som er hentet inn ekstra kan ikke lande på kortbane, men de avlaster kortbaneflyene ved å ta oppdrag som går mellom to store flyplasser. I Nord-Norge går ca. 60 prosent av alle oppdrag med ambulansefly mellom to store flyplasser. I tillegg avlaster de kortbaneflyene ved å ta de lengste oppdragene, herunder Svalbard og utlandet.

Ambulanseflyberedskapen varierer ofte veldig gjennom dagen grunnet årsaker som oppdragsmengde, arbeids- og hviletidsbestemmelser, teknisk, vær, ulike tidspunkter for vaktbytter osv. Det er derfor vanskelig å kunne gi til enhver tid et riktig bilde av status. Luftambulansetjenesten HF velger derfor, for ikke å gi et skjevt bilde av situasjonen, å presentere planlagt ambulanseflyberedskap mer generelt enn tidligere.

 

Ambulansefly på beredskap mandag 29. juli:

Oversikten for dagvakt 29.juli - oppdatert kl 08:15

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 7 (6 kortbane) og 8 (7 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert ca kl 16:00

For kveld/natt 29 .juli vil antall ambulansefly i beredskap være 5 (4 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs (ambulansefly som kun kan operere på langbaner).

Forsvarets Bell-helikopter har ambulanseberedskap i Kirkenes.

 

 

Tidligere vakter finner du nederst på siden:

 

Av hensyn til beredskapen vil oppdrag med lav hastegrad i perioder måtte bli utsatt eller utført av andre ambulanseressurser.

 

Hva betyr 10 av 9 fly på beredskap?

Dersom status sier 10 av 9 fly på beredskap, betyr det at tjenesten går med et ekstra fly på topp ut over normal beredskap denne dagen.

 

Vanlig beredskap i ambulanseflytjenesten:

Dag:

Kveld/Natt:
9 fly på beredskap man-fre. 7 fly på beredskap hele uken
8 fly på beredskap lør-søn 8 fly på beredskap lør-søn

 

Spørsmål kan stilles til kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik.

E-post kh@luftambulansetjenesten.no. Telefon 913 63 044.

 

Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig.  Den er eid og finansiert av de fire regionale helseforetakene.

 

Ambulansefly på beredskap søndag 28. juli:

Oversikten for dagvakt 28.juli - oppdatert kl 08:10

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 5(4 kortbane) og 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert ca kl 16:00

For kveld/natt 28.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs (ambulansefly som kun kan operere på langbaner).

Forsvarets Bell-helikopter har ambulanseberedskap i Kirkenes.

 

Ambulansefly på beredskap lørdag 27. juli:

Oversikten for dagvakt 27.juli - oppdatert kl 08:25

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 5(4 kortbane) og 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert ca kl 15:40

For kveld/natt 27.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs (ambulansefly som kun kan operere på langbaner).

Forsvarets Bell-helikopter har ambulanseberedskap i Kirkenes.

 

Ambulansefly på beredskap 26. juli:

Oversikten for dagvakt 26.juli - oppdatert kl 08:25

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 6(5 kortbane) og 8(7 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert ca kl 15:40

For kveld/natt 26.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner.

Ambulansefly på beredskap 25. juli:

 

Oversikten for dagvakt 25.juli - oppdatert kl 08:05

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 5(4 kortbane) og 8(7 kortbane).

I tillegg er det 2 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 16:00

For kveld/natt 25.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner. 

 

 

Ambulansefly på beredskap 24. juli:

 

Oversikten for dagvakt 24.juli - oppdatert kl 08:35

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 4(3 kortbane) og 6(5 kortbane).

I tillegg er det 2 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert  kl 16:00

For kveld/natt 24.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 5(4 kortbane) og 6(5 kortbane).

I tillegg er det 2 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 23. juli:

 

Oversikten for dagvakt 23.juli - oppdatert kl 08:40

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 6(5 kortbane) og 7(6 kortbane).

I tillegg er det 2 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 17:05

For kveld/natt 23.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 22. juli:

 

Oversikten for dagvakt 22.juli - oppdatert kl 08:40

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 6(5 kortbane) og 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 16:30

For kveld/natt 22.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 5(4 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 21. juli:

 

Oversikten for dagvakt 21.juli - oppdatert kl 08:45

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdateres kl 15:00

For kveld/natt 21.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 20. juli:

Oversikten for dagvakt 20.juli - oppdatert kl 09:45

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdateres kl 13:50

For kveld/natt 20.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 19. juli:

Oversikten for dagvakt 19.juli - oppdatert kl 08:40

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap være 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 15:05

For kveld/natt 19.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner. 

 

 

Ambulansefly på beredskap 18. juli:

 

Oversikten for dagvakt 18.juli - oppdatert kl 08:35

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom  6(5 kortbane) og 7(6 kortbane).

I tillegg er det 3 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 15:25

For kveld/natt 18.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 7(6 kortbane).

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner. 

 

 

Ambulansefly på beredskap 17. juli:

Oversikten for dagvakt 17.juli - oppdatert kl 09:05

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom  6(5 kortbane) og 7(6 kortbane).

I tillegg er det 4 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert ca kl 16:20

For kveld/natt 17.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 5(4 kortbane) og 6(5 kortbane).

I tillegg er det 2 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 16. juli:

Oversikten for dagvakt 16.juli - oppdatert kl 09:15

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom  6(5 kortbane) og 7(6 kortbane).

I tillegg er det 4 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 15:40

For kveld/natt 16.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 5(4 kortbane).

I tillegg er det 2 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner. 

Ambulansefly på beredskap 15. juli:

Oversikten for dagvakt 15.juli - oppdatert kl 08:10

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap være 5(4 kortbane).

I tillegg er det 2 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 15:45

For kveld/natt 15.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom en kortere stund med 3(2 kortbane) og 5(4) kortbane.

I tillegg er det 3 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 14. juli:

 

Oversikten for dagvakt 14.juli - oppdatert kl 08:05

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap være 5(4 kortbane).

I tillegg er det 3 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 16:00

For kveld/natt 14.juli vil antall ambulansefly i beredskap være 4(3 kortbane).

I tillegg er det 3 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 13. juli:

Oversikten for dagvakt 13.juli - oppdatert kl 08:20

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap være 5(4 kortbane).

I tillegg er det 4 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 19:10

For kveld/natt 13.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 4(3 kortbane) til 5(4 kortbane)

I tillegg er det 1 tilleggsressurser som kun kan operer på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 12. juli:

 

Oversikten for dagvakt 12.juli - oppdatert kl 09:10

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap  variere fra 5(5 kortbane) til 6(6 kortbane). 

I tillegg er det 2 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 15:45

For kveld/natt 12.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 4(4 kortbane) til 5(4 kortbane)

I tillegg er det 3 tilleggsressurser som kun kan operer på langbaner. 

 

Ambulansefly på beredskap 11. juli:

Oversikten for dagvakt 11.juli - oppdatert kl 12:10

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap  variere fra 6(5 kortbane) til 7 (6 kortbane). 

I tillegg er det 1 tilleggsressurs som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 19:20

For kveld/natt 11.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 3(3 kortbane) til 5(4 kortbane)

I tillegg er det 2 tilleggsressurser som kun kan operer på langbaner. 

Ambulansefly på beredskap 10. juli:

Oversikten for dagvakt 10.juli - oppdatert kl 08:40

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap grunnet trening og kortere utm. variere fra 3(2 kortbane) til 6 (5 kortbane). 2

I tillegg er det 4 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 16:10

For kveld/natt 10.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 4(3 kortbane) til 6(5 kortbane)

I tillegg er det 4 tilleggsressursen som kun kan operer på langbaner. 

Ambulansefly på beredskap 9. juli:

Oversikten for dagvakt 9.juli - oppdatert kl 09:00

Normalberedskap for dag er 9 fly, hvorav 8 er kortbaneressurser. 

For dagvakten vil antall ambulansefly i beredskap være 6(5 kortbane). 2(kortbaneressurser) av disse er involverte i trening deler av vakten.

I tillegg er det 4 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl ca kl 17.20

For kveld/natt 9.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom  5(4 kortbane) til 6 (5 kortbane)

I tillegg er det 4 tilleggsressursen som kun kan operer på langbaner. 

Ambulansefly på beredskap 8. juli:

 

Oversikten for dagvakt 8.juli - oppdatert kl 08:30

Normalberedskap for dag er 9 fly, hvorav 8 er kortbaneressurser. 

For dagvakten vil antall ambulansefly i full beredskap variere fra 5(4 kortbane) til 6(5 kortbane). 

I tillegg er det 4 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl ca kl 19.00

For kveld/natt 8.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 5 (4 kortbane) til 6 (5 kortbane)

I tillegg er det 4 tilleggsressursen som kun kan operer på langbaner. 

 

 

 

 

Ambulansefly på beredskap 7. juli:

Oversikten for dagvakt 7.juli - oppdatert kl 09:00

Normalberedskap for helg er 8 fly, hvorav 7 er kortbaneressurser. 

For dagvakten vil antall ambulansefly i full beredskap variere fra 4(3 kortbane) til 7(6 kortbane). 

I tillegg er det 2 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 13:30

For kveld/natt 7.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 5 (4 kortbane) til 7 (6 kortbane)

I tillegg er det 2 tilleggsressursen som kun kan operer på langbaner. 

 

 

Ambulansefly på beredskap 6. juli:

Oversikten for dagvakt - oppdatert kl 11:00

Normalberedskap for helg er 8 fly, hvorav 7 er kortbaneressurser. 

For dagvakten 6.juli vil antall ambulansefly i full beredskap variere fra 5(4 kortbane) til 7(6 kortbane). 

I tillegg er det 3 tilleggsressurser som kun kan operere på langbaner

Oversikten for kveld/natt - oppdatert kl 17:40

For kveld/natt 6.juli vil antall ambulansefly i beredskap variere mellom 4 (3 kortbane) til 6 (5 kortbane)

 

I tillegg er det 3 tilleggsressursen som kun kan operer på langbaner. 

 

5.juli

Dag: - Oppdatert kl. 14:30

 

 • 3 fly i beredskap  (2 kortbane - 1 langbane) 5 fra kl. 12 og 6 fra.kl 13.40 (5 kortbane -1 langbane)
 • 2 fly på trening med redusert beredskap  (kortbane)
 • 4 ekstrafly i beredskap  (kun langbane)

Kveld/Natt: - Oppdateres kl. 17.45

 • 5 fly i normal beredskap til kl. 20.00 og 21.00. (4 kortbane 1 langbane) 3etter kl. 21.00 (2 kortbane 1 langbane)
 • 1 fly på trening med redusert beredskap
 • 2 ekstrafly i beredskap. 3 etter kl. 20.00 - (kun langbane - stor flyplass)

4. juli

Dag: - Oppdatert kl. 08:45

 • 1 fly i beredskap  - 2 fra kl. 10.00. (1 kortbane - 1 langbane)
 • 1 fly på trening med redusert beredskap, 2 fra kl. 10:30 og 3 fra kl 12.00. (kortbane)
 • 3 ekstrafly i beredskap - 4 fra kl. 12:30.  (kun langbane)

Kveld/Natt: - Oppdatert kl. 16.20

 •  3 fly i normal beredskap (2 på kortbane. Etter kl. 21.00 1 på kortbane)
 •  2 fly på trening med redusert beredskap (kortbane)
 •  4 ekstrafly i beredskap - (kun langbane - stor flyplass)

 

3. juli

Kveld/Natt: - Oppdatert kl. 16.00

 • 2 fly i normal beredskap - (Ett kortbane/ett langbane)
 • 3 fly på trening med noe redusert beredskap - 2 etter kl. 21.00 (Kortbane)
 • 3 ekstrafly i beredskap (kun langbane - stor flyplass)

 

Dag: - Oppdatert kl. 11:00

 • 1 fly i beredskap  - 2 fra kl. 14.00
 • 2 fly på trening med noe redusert beredskap - 3 fra kl. 13.30
 • 3 ekstrafly i beredskap

 

 

Tidligere vakter:

2. juli

Kveld/Natt: Oppdatert kl. 15.00

 • 3 fly i beredskap
 • 2 fly på trening med noe redusert beredskap
 • 4 ekstrafly i beredskap

 

Dag: - Oppdatert kl. 09:00

 • 3 fly i beredskap - 4 fra kl. 13.30
 • 0 fly på trening med noe redusert beredskap
 • 3 ekstrafly i beredskap - 4 fra kl. 13.00

1. juli

Kveld/Natt: Oppdatert kl. 15.00

 • 2 fly i beredskap
 • 3 fly på trening med noe redusert beredskap
 • 4 ekstrafly i beredskap

Dag: - Oppdatert kl. 09:00

 • 2 fly i beredskap
 • 1 fly på trening med noe redusert beredskap
 • 4 ekstrafly i beredskap

 

30. juni

 

 • Kveld - (15:00 - 24:00):  8 av 7 fly i beredskap

 • Natt - (00:01 - 07:00): 6 av 7 fly i beredskap

Ingen relaterte nyheter.