Usynlig blokk

Stavanger-selskap skal utvikle ny app for luftambulanse- og redningstjenesten

Publisert 22. juni 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 23. juni 2016)

Datautviklingsselskapet Electronic Chart Centre AS (ECC) i Stavanger, har fått oppdraget med å utvikle en app og webløsning som skal gjøre innflygning og landing sikrere for luftambulanse- og redningshelikoptre på oppdrag.

 

Digital landingsplass-oversikt

App-en inneholder alle forhåndsdefinerte landingsplasser som brukes av helikoptrene i tjenestene.

Den vil raskt gi besetningen ombord oppdatert informasjon om luftfartshindre, samband og øvrig informasjon ved  landingsplassene  som er viktig for sikker flygning.

Oversikten vil være tilgjengelig for alle aktører i tjenesten og besetningene kan hente informasjonen både på bakken og i lufta via nettbrett eller mobiltelefon.

 
Innføres i år

Prosjektet med utvikling av en digital landingsplass-oversikt ble startet av Luftambulansetjenesten ANS i samarbeid med selskapene som flyr i luftambulansetjenesten i 2015. Innen utgangen av 2016 skal det digitale verktøyet være på plass, og i daglig bruk i alle helikoptrene som flyr luftambulanse- og redningstjeneste i Norge.
 

Kontaktpersoner:
Roy Inge Jenssen, operativ rådgiver, Luftambulansetjenesten ANS. Mobiltelefon: 932 28 568

 

 

Faktaboks om Luftambulansetjenesten i Norge
http://www.luftambulansetjenesten.no/faktaboks
 

Pressebilder:
http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures
 

Mer om Luftambulansetjenesten ANS finner du på:
www.luftambulansetjenesten.no

 

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten kontakt:
Haarvik Knut
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no