Usynlig blokk

Stort «Korona-helikopter» på plass i Tromsø

Publisert 30. mars 2020 av Knut Haarvik

 

Et stort sivilt helikopter øremerket for transport av koronapasienter gikk i kveld på heldøgns beredskap i Tromsø. Helikopteret av typen Super Puma (AS332 L1) skal fly smitteteamet til Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Det kan benytte alle faste landingsplasser for ambulansehelikopter i landsdelen. Det kan også lande på sykehuset i Tromsø, og hente pasienter på Svalbard.

 

– Helikopteret er en vesentlig styrking av vår evne til å transportere kritisk syke koronapasienter i hele Nord-Norge, sier medisinsk leder ved luftambulanseavdelingen UNN, Bård Rannestad.

 

Super Puma (AS332 L1) på Langnes lufthavn i Tromsø. Foto: Dag Ketil Henriksen, UNN

 

Koronaoppdrag kan være kompliserte og tidkrevende. Ved å leie inn store fartøy øremerket slike transporter styrkes flere deler av den akuttmedisinske kjeden, både i og utenfor sykehus.

 

– Når de sykeste pasientene hentes får lokalsykehusene frigjort kapasitet til viktig lokal beredskap. Samtidig skjermes de ordinære bil- og luftambulansene til akuttmedisinske pasienter som ikke er koronasyke. Vi som fagfolk er svært glade for at beslutningstakerne i Helse Nord har prioritert å få denne ressursen på plass, sier Rannestad.

 

Under transporten isoleres pasienten i en smittevernkuvøse (EpiShuttle®) som hindrer overføring av smitte til ledsagerne og helikopterets kabin. Slik isolering brukes når det vurderes som medisinsk nødvendig. De sykeste pasientene trenger ofte flere behandlere som jobber i team. 

 

Smittevernkuvøsen og medisinsk leder ved luftambulansebasen i Tromsø, Bård Rannestad. Foto: Dag Ketil Henriksen, UNN