Styremøte 09. -10. oktober i Glasgow

Tidspunkt: 09. -10. oktober 

Sted: Glasgow i Skottland

 

Saksnr Tittel
  Beslutningssaker
48-2013  Godkjenning av innkalling
49-2013  Godkjenning av saksliste
50-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. september
51-2013  Tertialrapport 2-2013
52-2013  Ambulansehelikoptertjenesten (unntatt off.)
53-2013  Kvalitet- og sikkerhetsrevisjoner
 
54-2013  Orienteringssaker
 

a. Ambulanseflyginger til Svalbard
b. Basefasiliteter helikopter
c. Helikopterbase Evenes
d. NAWSARH
e. Lufttransport AS
f. Norsk Luftambulanse AS
g. Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 55-2013         Eventuelt