Styremøte 1. april

Sted: Bodø, Torvgata 2, 7. etg.

Tid: 1030-1600

 

Saksnr  Sakstittel

29-2019  Godkjenning av innkalling

30-2019  Godkjenning av saksliste

31-2019  Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte 22.2.2019

32-2019  Godkjenning av protokoll unntatt offentlighet fra styremøte 22.2.2019 (unntatt off.het)

33-2019  Virksomhetsrapport per 28.2.2019

34-2019  Økonomi (unntatt off.het)

35-2019  Oppdragsdokument 2019

36-2019  Instruks for styret

37-2019  Mottaksprosjekt ambulansefly (unntatt off.het)

38-2019  Ambulanseflyberedskapen (unntatt off.het)

39-2019  Midlertidig base Evenes

40-2019  Permanent base Evenes

41-2019  Utvikling og anskaffelse av spesialkuvøseoppsett

42-2019  Økonomisk langtidsplan

43-2019  Orienteringer fra administrerende direktør

 

Vedlegg: Sakspapirer åpne saker

 

44/2019  (Se styremøte 29.3.19)

45/2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.3.19