Styremøte 11. juni

Sted: Medisinskteknisk verksted, Ivar Lykkes vei 9, 7075 Tiller

Tid: 1000-1600

 

Saksnr  Sakstittel

58-2019  Godkjenning av innkalling

59-2019  Godkjenning av saksliste

60-2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.5.2019

61-2019  Virksomhetsrapport

62-2019  Mottaksprosjekt ambulansefly (UNNTATT OFFENTLIGHET)

63-2019  Ambulanseflyberedskapen (UNNTATT OFFENTLIGHET)

64-2019  Midlertidig base Evenes

65-2019  Utredning lokalisering permanent base Midtre Hålogaland

66-2019  Vedlikehold helikopter (UNNTATT OFFENTLIGHET)

67-2019  Sikkerhetsorganisasjon

68-2019  Orienteringer fra administrerende direktør

69-2019  Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer åpne saker