Styremøte 13. juni

Tid: 13. juni 2016

Sted: Gardermoen, Radisson Blu airport hotel

Kl: 0800-1600

Saksnr    Tittel

                 Beslutningssaker

43-2016 Godkjenning av innkalling

44-2016 Godkjenning av saksliste

45-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai

46-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai

47-2016 Økonomisk status

48-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt offentlighet)

49-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt offentlighet)

              Orienteringssaker

50-2016 Orienteringssaker

51-2016 Eventuelt

Vedlegg

Sakspapirer