Styremøte 13. mai

Tidspunkt: 13. mai kl 0900

Sted: Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen

Saksnr   Tittel
  Beslutningssaker
22-2013 Godkjenning av innkalling
23-2013 Godkjenning av saksliste
24-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.mars
25-2013 Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. e-post
26-2013 Økonomisk status
27-2013 Nasjonal standard for flysykepleiere
28-2013 Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
29-2013 Kuvøse i luftambulansetjenesten ( unnt. off.)
30-2013 Oppdragsdokument 2013
31-2013 Orienteringssaker                                                                                 
 
 1. NAWSARH
 2. Introkurs for leger
 3. Landingsplassprosjektet
 4. Styring og koordinering av luftambulanseressurser ved nasjonale kriser – samarbeid med Helsedirektoratet
 5. Kvalitet og miljø – status
 6. Flight Following
 7. Basefasiliteter Brønnøysund
 8. Ambulanseflyginger til Svalbard
 9. Nytt nødnett
 10. Beredskap for frakt av redningsdykkere
 11. Askeøvelse 23.-24. april
 12. Dialog med Avinor
 13. Lokale lønnsforhandlinger
 14. Lufttransport AS
 15. Norsk Luftambulanse AS
 16. Stiftelsen Norsk Luftambulanse
32-2013 Eventuelt