Styremøte 13. september

Tid: 0900-1600

Sted: Stavanger med basebesøk

 

Saksnr.  Sakstittel

55-2018  Godkjenning av innkalling

56-2018  Godkjenning av saksliste

57-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.06.18

58-2018  Virksomhetsrapport pr. 31.08.18

59-2018  Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

60-2018  Revisjonsprogram 2018-2020

61-2018  Mottaksprosjekt ambulansehelikopter (UOFF)

62-2018  Mottaksprosjekt ambulansefly (UOFF)

63-2018  Beredskapssituasjonen ambulansefly (UOFF)

64-2018  Innspill til budsjett 2019 (UOFF)

65-2018  Oppdragsdokument 2018

66-2018  Basefasiliteter Evenes

67-2018  Rapportering 2. tertial

68-2018  Orientering fra administrerende direktør

69-2018  Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer