Styremøte 15.-16. oktober

Tidspunkt: 15.-16. oktober

Sted: Helsinki, Finland

Styremøtet kombineres med besøk hos FinnHEMS

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

61-2015 Godkjenning av innkalling

62-2015 Godkjenning av saksliste

63-2015 Godkjenning av protokoller fra styremøte 3. og 16. september 2015

64-2015 Økonomisk status

65-2015 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt offentlighet)

66-2015 Orienteringssaker

67-2015 Eventuelt

Vedlegg

Sakspapirer styremøte 15.-16. oktober