Styremøte 15. desember

Tid: 15. desember 2016

Sted: Scandic Bakklandet hotell, Trondheim kl 1500-1900

Saksnr    Tittel

86-2016 Godkjenning av innkalling            

87-2016 Godkjenning av saksliste               

88-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2016             

89-2016 Virksomhetsrapport pr. 1.november 2016               

90-2016 Lønnsoppgjør 2016               

91-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester  (unntatt offentlighet)           

92-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester - implemeteringsprosjektet  (unntatt offentlighet)              

93-2016 Anskaffelse av basefasiliteter (unntatt offentlighet)             

94-2016 Dalig leders orientering                

95-2016 Eventuelt              

               

Vedlegg

Sakspapir