Styremøte 15. juni

Tid: 15. juni 2017 

Sted: Park Inn hotel, Gardermoen kl 0900

 

Saksnr    Tittel

19-2017 Godkjenning av innkalling

20-2017 Godkjenning av saksliste

21-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.05.17

22-2017 Virksomhetsrapport

23-2017 Status oppdragsdokumentet

24-2017 Helikopterbase Evenes (unntatt offentlighet)

25-2017 Gjennomgang av IT-systemene

26-2017 Orientering fra administrerende direktør

27-2017 Eventuelt

 

 

Vedlegg

Sakspapir