Styremøte 15. mai

Tidspunkt: 15. mai kl 0900

Sted: Park Inn hotell, Gardermoen

Saksnr.        Tittel

                     Beslutningssaker

26-2014        Godkjenning av innkalling

27-2014        Godkjenning av saksliste

28-2014        Strategi - temadag

 

                   

                

Sakspapirer styremøte