Styremøte 15. september

Tid: 15. september  2016, kl 1700 - 1730

Sted: Telefonmøte

Saksnr    Tittel

                   Beslutningssaker:

67-2016 Godkjenning av innkalling

68-2016 Godkjenning av saksliste

69-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. september 2016

70-2016 Budsjett 2017 (unntatt offentlighet)

Vedlegg

Sakspapirer