Styremøte 15. september

Tid: 15. september  2017 kl 1300-1400

Sted: På telefon

 

Saksnr    Tittel

41-2017 Godkjenning av innkalling

42-2017 Godkjenning av saksliste

43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2017

44-2017 Prognose for 2017

45-2017 Budsjett 2018 (unntatt offentlighet)

46-2017 Rapport etter 2. tertial til eierne

 

Vedlegg

Sakspapirer