Styremøte 16. april

Tidspunkt: 16. april kl 0900

Sted: Luftambulansebasen i  Bergen

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

18-2015 Godkjenning av innkalling

19-2015 Godkjenning av saksliste

20-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2015

21-2015 Økonomisk status

22-2015 Strategi 2019 (unntatt off.)

23-2015 Godkjenning av saksdokumenter til selskapsmøte 27. april 2015

24-2015 Anskaffelse av helikoptertjenester (unntatt off.)

25-2015 Oppdragsdokument 2015

26-2015 Innspill til budsjett 2016 for de regionale helseforetakene (unntatt off.)

                 Orienteringssaker

27-2015 Orienteringssaker

a. Aktivitetstall 2014

b. Helikopterbase Evenes

c. Finansieringsmodell

d. Møteplan andre halvår 2015

e. Lufttransport AS

f.  Norsk Luftambulanse AS

28-2015 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapir 16. april 2015