Styremøte 16. februar

Tidspunkt: 16. februar kl 0930

Sted: Radisson Blu Airport Hotel

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

10-2015 Godkjenning av innkalling

11-2015 Godkjenning av saksliste

12-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. januar 2015

13-2015 Årsregnskap og styrets årsberetning 2014

14-2015 Anskaffelse av helikoptertjenester (unntatt offentlighet)

15-2015 Revisjoner av operatørene

                 Orienteringssaker

16-2015 Orienteringssaker

                          a. Moss lufthavn Rygge

c. Støtte til kurs 2015

d. Lufttransport AS

e. Norsk Luftambulanse AS

17-2015 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapir styremøte 23.02.15