Styremøte 16. februar

Tid: 16. februar 2018 kl 08-12

Sted: Bodø - Luftambulansetjenesten HF

 

Saksnr  Sakstittel

12-2018 Godkjenning av innkalling

13-2018 Godkjenning av saksliste

14-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.01.18

15-2018 Årsregnskap og styrets årsberetning 2017

16-2018 Bemanning av ambulansehelikoptertjenesten fra sommeren 2018 - status (UNNTATT OFF.)

17-2018 Ambulansehelikoptertjenesten fra 1. juni 2018 - status (UNNTATT OFF.)

18-2018 Orienteringer fra administrerende direktør

      a. Ambulanseflytjenesten fra 1. juli 2019

      b. Foreløpig innspill ØLP

      c. Rettsavgjørelse i oppsigelsessak i Norsk Luftambulanse AS

      d. Helikopterbase Evenes

      e. Kommende styremøter

19-2018 Eventuelt

 

Vedlegg: Saksliste offentlige saker