Styremøte 16. juni

Tidspunkt: 16. juni kl 1700-2100

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Hotel

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

37-2015 Godkjenning av innkalling

38-2015 Godkjenning av saksliste

39-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mai

40-2015 Økonomisk status

41-2015 Anskaffelse av ambulansethelikoptertjenester (unntatt off.)

42-2015 Strategi 2019 Luftambulansetjenesten ANS (unntatt off.)

43-2015 Selskapets kvalitets- og miljøstyringssystem

44-2015 Kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner

                 Orienteringssaker

45-2015 Orienteringssaker

   a. Styreseminar Helse Fonna HF

   b. Lufttransport AS

   c. Norsk Luftambulanse AS

46- 2015 Eventuelt

Vedlegg

Sakspapir styremøte 16. juni

Sak 40-2015