Styremøte 16. september

Tidspunkt 16. september kl 0900

Sted: pr. telefon

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

58-2015 Godkjenning av innkalling

59-2015 Godkjenning av saksliste

60-2015 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester - sak til AD-møtet (unntatt off.)