Styremøte 18. februar

Tid: 18. februar 2016, kl 0900-1000

Sted: Telefonmøte

Saksnr    Tittel

                   Beslutningssaker:

Sak 10-2016 Godkjenning av innkalling
Sak 11-2016  Godkjenning av saksliste
Sak 12-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2016
Sak 13-2016  Årsregnskap og styrets årsberetning for 2015
Sak 14-2016  Eventuelt

Vedlegg

Sakspapir 18. februar 2016