Styremøte 19. september

Tidspunkt: 19. september kl 0930

Sted: Luftambulansebasen i Arendal

Saksnr Tittel
  Beslutningssaker
33-2013  Godkjenning av innkalling
34-2013  Godkjenning av saksliste
35-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mai
36-2013  Økonomisk status
37-2013  Aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten
38-2013  Av-ising av ambulansefly
39-2013  Operatøruavhengige GPS-innflyginger til sykehus
40-2013  Ny helikopterbase i Helse Nord RHF
41-2013  Lønnsoppgjør 2013
42-2013  Egenkapital i selskapet
43-2013  Budsjett 2014  (unntatt. off.)
44-2013  Beredskapsplan
45-2013  Kvalitet og miljø
46-2013  Orienteringssaker
 
 1. Introkurs, trening og utsjekk nyansatte i tjenesten
 2. Personellsituasjonen
 3. MTU i bilambulanse
 4. Samarbeidsprosjekt med Sverige
 5. Koordinering av luftambulanse – Helse Sør-Øst prosjekt
 6. Bemanningskonsept helikopter Ålesund
 7. Helikopterbasen i Bergen
 8. Helikopterbasen i Tromsø
 9. Helikopterbasen i Førde
 10. Helikopterbasen på Lørenskog
 11. Landingsplassprosjektet
 12. Havari Beech 200 ambulansefly på IslandAmbulanseflyginger til Svalbard
 13. Ambulanseflyginger til Svalbard
 14. Lufttransport AS
 15. Norsk Luftambulanse AS
 16. Stiftelsen Norsk Luftambulanse
   
47-2013  Eventuelt

 

Godkjent protokoll fra styremøte 19. september 2013