Styremøte 2. november 2018

Tid:0800-1500

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

 

Saksnr.  Sakstittel

70-2018  Godkjenning av innkalling

71-2018  Godkjenning av saksliste

72-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.09.2018

73-2018  Virksomhetsrapport pr. 30.09.2018

74-2018  Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

75-2018  Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten (UNNTATT OFF)

76-2018  Mottaksprosjekt ambulanseflytjenesten (UNNTATT OFF)

77-2018  Beredskapssituasjonen ambulansefly (UNNTATT OFF)

78-2018  Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler

79-2018  Torp som alternativ landingsplass for Gardermoen (UNNTATT OFF)

80-2018  Møteplan 2019

81-2018 Helikopterbase Evenes (UNNTATT OFF)

82-2018  Orienteringer fra administrerende direktør

83-2018  Eventuelt

Vedlegg: Sakspapirer offentlige saker