Styremøte 20.-21. oktober

Tid: 20. oktober 2016,  kl 1500 - 1900

Sted: Scandic Grand hotel, Tromsø

Saksnr    Tittel

                   Beslutningssaker:

71-2016 Godkjenning av innkalling

72-2016 Godkjenning av saksliste

73-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september

74-2016 Virksomhetsrapport. pr. 1. oktober

75-2016 Virksomhetsrapportering

76-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt off.)

77-2016 Anskaffelse av basefasiliteter ambulansefly samt helikopterbasen på Evenes (unntatt off.)

78-2016 Daglig leders orientering

79-2016 Eventuelt

Vedlegg

Sakspapirer