Styremøte 20. februar

Sted: Gardermoen - Radisson Blu Airport Hotel (ikke bekreftet)

Tid: 0900-1200

 

Saksnr   Sakstittel (foreløpig)

14-2020  Godkjenning av innkalling

15-2020  Godkjenning av saksliste

16-2020  Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.1.20

17-2020  Virksomhetsrapport per 31.1.20

18-2020  Årsregnskap og styrets årsberetning for 2019

19-2020  Beredskapsplan

20-2020  Ambulanseflyberedskapen

21-2020  Orienteringer fra administrerende direktør

22-2020  Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer