Styremøte 20. juni

Tidspunkt: 20. juni kl 0900

Sted: Park Inn hotel, Gardermoen

Saksnr.        Tittel

                     Beslutningssaker

29-2014        Godkjenning av innkalling

30-2014        Godkjenning av saksliste

31-2014        Godkjenning av protokoller

32-2014        Økonomisk status

33-2014        Selskapets kvalitet- og miljøstyringssystem

34-2014        Kvaltiet og miljø - kontraktsrevisjoner

35-2014        Oppfølging etter terrorhandlingene 22. juli 2011

                    Orienteringssaker

36-2014        Orienteringssaker

                   a. Helikopterbase på Evenes

                   b. Nye basefasiliteter Førde

                   c. Samarbeidsprosjekt med Sverige

                   d. Introduksjonskurs for leger

                   e. Aktuelle prosjekter i Helse Sør-Øst RHF

                   f. Lufttransport AS

                   g. Norsk Luftambulanse AS

                   

 37-2014        Eventuelt

 

Samledokument

Samledokument med innkalling og alle sakene