Styremøte 20. juni

Tid: 20. juni 2018 kl 1430-1900

Sted: Luftambulansetjenesten HF, Bodø

 

Saksnr  Sakstittel

45-2018 Godkjenning av innkalling

46-2018 Godkjenning av saksliste

47-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.05.18

48-2018 Virksomhetsrapport 2018

49-2018 Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

50-2018 Ambulansehelikoptertjenesten - mottaksprosjektet (UNNTATT OFF)

51-2018 Ambulanseflytjenesten - mottaksprosjektet (UNNTATT OFF)

52-2018 Ambulanseflyberedskapen (UNNTATT OFF)

53-2018 Orienteringer fra administrerende direktør

54-2018 Tilpassing til nye personvernregler

55-2018 Eventuelt

 

Vedlegg: Saksliste offentlige saker