Styremøte 20. mai

Tid: 25. april 2016, kl 0800

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel

Saksnr    Tittel

                 Beslutningssaker

25-2016 Godkjenning av innkalling

26-2016 Godkjenning av saksliste

27-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars 2016

28-2016 Økonomisk status

29-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt off.)

30-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt off.)

                 Orienteringssaker

31-2016 Orienteringssaker

32-2016 Eventuelt

 

Vedlegg

- See more at: http://www.luftambulanse.no/styrem%C3%B8te-25-april#sthash.303WRVUQ.dpuf

Tid: 25. april 2016, kl 0800

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel

Saksnr    Tittel

                 Beslutningssaker

25-2016 Godkjenning av innkalling

26-2016 Godkjenning av saksliste

27-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars 2016

28-2016 Økonomisk status

29-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt off.)

30-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (unntatt off.)

                 Orienteringssaker

31-2016 Orienteringssaker

32-2016 Eventuelt

 

Vedlegg

- See more at: http://www.luftambulanse.no/styrem%C3%B8te-25-april#sthash.303WRVUQ.dpuf

Tid: 20. mai 2016, kl 0800

Sted: Bodø, Luftambulansetjenesten ANS sine lokaler

Saksnr    Tittel

                 Beslutningssaker

33-2016 Godkjenning av innkalling

34-2016 Godkjenning av saksliste

35-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2016

36-2016 Økonomisk status

37-2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt off.)

                 Orienteringssaker

38-2016 Orienteringssaker

39-2016 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapirer