Styremøte 21. mai

Sted: Luftambulansetjenesten ANS sine lokaler i Jakhelln brygge i Bodø kl 0900

Saksnr.  Tittel

                 Beslutningssaker

29-2015 Godkjenning av innkalling

30-2015 Godkjenning av saksliste

31-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. april 2015

32-2015 Økonomisk status

33-2015 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt offentlighet)

34-2015 Strategi 2019 (unntatt offentlighet)

                 Orienteringssaker

35-2015 Orienteringssaker

a.Helikopterbasen på Evenes

b. Lufttransport AS

c. Norsk Luftambulanse AS

36-2015 Eventuelt

Vedlegg

Sakspapirer styremøte 21. mai