Styremøte 22. februar

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen 

Tid: 0900-1200

 

Saksnr  Sakstittel

17-2019  Godkjenning av innkalling

18-2019  Godkjenning av saksliste

19-2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.1.2019

20-2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 1.2.2019

21-2019  Godkjenning av protokoll fra styremøte 8.2.2019

22-2019  Virksomhetsrapport per 31.1.19

23-2019  Årsregnskap og styrets årsberetning for 2018

24-2019  Midlertidig base Evenes

25-2019  Utredning permanent base Evenes

26-2019  Ambulanseflytjenester fra 1. juli 2019 (unntatt offentlighet)

27-2019  Orienteringer fra administrerende direktør

28-2019  Eventuelt

 

Vedlegg: Sakspapirer åpne saker