Styremøte 22. mars

Tid: 22. mars 2018 kl 14-16

Sted: Telefonmøte

 

Saksnr  Sakstittel

20-2018 Godkjenning av innkalling

21-2018 Godkjenning av saksliste

22-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.02.18

23-2018 Virksomhetsrapport

24-2018 Innspill til økonomisk langtidsplan 2019-2022

25-2018 Ambulansehelikoptertjenesten fra 1.6.2018 - status (UNNTATT OFF)

26-2018 Ambulanseflytjenester fra 1.7.2019 - status (UNNTATT OFF)

27-2018 Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

28-2018 Revisjonsplan 2018

29-2018 Orienteringer fra administrerende direktør

     a. Prosjekt for utvikling av nasjonale retningslinjer for intensivtransport

     b. Helikopterbase Evenes

     c. Møte med Stiftelsen Norsk Luftambulanse

     d. Lufttransport FW AS

     e. Kommende styremøter

30-2018 Eventuelt

 

Vedlegg: Saksliste offentlige saker