Styremøte 22. oktober

Tidspunkt: 22. oktober kl 0900-1500

Sted: Radissson Blu airport hotel Gardermoen

Saksnr.  Tittel

                Beslutningssaker

54-2014 Godkjenning av innkalling

55-2014 Godkjenning av saksliste

56-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2014

57-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014

58-2014 Økonomisk status pr. 30.09.14

59-2014 Strategi

60-2014 Kvalitetsrevisjoner 2014

                 Orienteringssaker

61-2014 Orienteringssaker

a. Status leiekontrakter helikopterbasene

b. Anskaffelse ambulansehelikoptertjenester

c. Lufttransport AS

d. Norsk Luftambulanse AS

62-2014 Eventuelt

Samledokument

Samledokument med innkalling og alle sakene