Styremøte 23. november

Tidspunkt: 23. november kl 0915

Sted: Gardermoen, Radisson Blu hotel

Saksnr.   Tittel

                 Beslutningssaker

68-2015 Godkjenning av innkalling

69-2015 Godkjenning av saksliste

70-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.-16. ktober 2015

71-2015 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester (unntatt off.)

72-2015 Orienteringssaker

73-2015 Eventuelt

 

Vedlegg

Sakspapirer til styremøte 23. november