Styremøte 24.-25. mars

Tidspunkt: 24.-25. mars

Sted: Ongajoksetra

Saksnr.        Tittel

                     Beslutningssaker

12-2014        Godkjenning av innkalling

13-2014        Godkjenning av saksliste

14-2014        Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. januar 2014

15-2014        Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost

16-2014        Økonomisk status

17-2014        Oppdragsdokumentet 2014

18-2014        Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten

19-2014        Strategidiskusjoner

20-2014        Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning

                    Orienteringssaker

21-2014        Orienteringssaker

                   a. Evenesbasen

                   b. Samarbeidsprosjekt med Sverige

                 

22-2014        Eventuelt

 

Sakspapirer styremøte 24.-25. mars