Styremøte 24. mai

Tid: 24. mai 2018 kl 11-14.

Sted: Grev Wedels plass 7, Oslo.

 

Saksnr  Sakstittel

34-2018 Godkjenning av innkalling

35-2018 Godkjenning av saksliste

36-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.03.18

37-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.05.18

38-2018 Virksomhetsrapport per 30.04.18

39-2018 Oppdragsdokument 2018

40-2018 Ambulanseflyberedskapen (UNNTATT OFF)

41-2018 Ambulansehelikoptertjenesten fra 01.06.18 (UNNTATT OFF)

42-2018 Ambulanseflytjenesten fra 01.07.2018 (UNNTATT OFF)

43-2018 Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten

44-2018 Eventuelt

 

Vedlegg: Saksliste offentlige saker